Votivskeppet i Stafsinge kyrka mm.

Sedan 1973 står en segelbåt i ett fönster i Stafsinge kyrka. På den enkla glasmontern där den placerats, finns en liten silverplatta med texten: ”Till sjökapten Anton Petterssons minne. Skänkt av släktingar”.

Denne Anton Pettersson föddes 1852, den 8 april, i Olofsbo. Han var mycket intresserad av havet varför han som ung pojke gick till sjöss med sikte på att utbilda sig till sjöbefäl. Så småningom tog han styrmans- liksom sjökaptensexamen i Kalmar och sedan seglade han till Australien. I 24 år var han befälhavare på ett australiensiskt fartyg. Vid den tiden kunde detta vara ett såväl farligt som hårt och slitsamt yrke.

Ungefär sex månader tog det att segla jorden runt. Flera månader kunde de ibland vara ute på havet utan att gå i hamn. Därför hade man djur ombord på båtarna. Det hade man även på den här båten. Detta för att kunna slakta och ha färskt kött till besättningen. 

Vid ett besök i London köpte Anton Pettersson votivskeppet som nu finns i Stafsinge kyrka. Vid något av sina besök i hembygden lämnade han skeppet till en bror, Karl Peter Pettersson. Denne Karl Peter Pettersson var farfar till Niklas Andersson i Olofsbo och det är han som tillsammans med sin hustru, Junis, skänkte skeppet till Stafsinge kyrka. Niklas fader, Anders Karlsson, som fått segelbåten i arv, hade tänkt skänka den till kyrkan, men detta blev aldrig av. 

Det skedde i stället när Niklas, liksom sin syster Greta Andersson, var kyrkopolitiskt aktiva. Tillsammans väckte och drev de frågan om att kustförsamlingen borde ta emot sitt första votivskepp, och det överlämnades till kyrkan med hopp om att det skulle pryda sin plats.

Anton Pettersson kom tillbaka till Stafsinge efter sitt farofyllda liv på havet. Han byggde sig en stuga nere vid stranden i Olofsbo på vägen mot Torsvik. Där levde han omgiven av diverse instrument och saker från båtar, men fortsatte med sjöfart genom ett eget litet rederi inne i Falkenberg. Han satt också ofta med sin kikare och följde båtarnas färd ute på havet, det tröttnade han aldrig på.

Den dagen han fyllde 87 år slutade han sitt liv och ligger begravd på Stafsinge kyrkogård.

Ha det så bra!

Hälsningar från Håkan i Galtås.