Jag hittade ett häfte om Halländska ortnamn och gjorde ett par klipp ur den.

Hälsningar från Håkan i Galtås.