1898 Emigrerade Ryssa Anders bror Gustaf Alfred Carlsson till Amerika. Med sig på trippen hade han sin fru Amanda och dottern Alfild. Som så många andra så gick första etappen på resan till Liverpool i England för att sedan åka vidare till det stora landet i väster. Jag hittade kopior på dessa tre personers passagerarintyg samt en bild på skeppet som tog dom till Amerika. Titta vad det står efter texten ” Last Place of Residence”. Där står det Hafringe och ska alltså vara “Stafsinge”. Språkförbistring?!?! Kan tänka att Amerikanarna inte var vidare värst bra på Svenska och troligtvis var väl inte Stafsingeborna vidare bra på språket som fanns i Amerika.

Skeppet hette Majestic och var tydligen från 1890.

Dom lämnade Sverige 1898-03-01- och kom fram till Ellis Island i Amerika 1898-03-16.

Ha de´.

Hälsningar Håkan