Mycket kan man hitta bland mamma Karin´s foton…………

Jag blev aldrig nån stor dragspelsvirtuos och om det beror på fel gener, fel dragspel eller svalt intresse, det kan man ha olika åsikter om men jag utelämnar det korrekta svaret.
(Enligt notering så är kortet taget 1953)