Jag har tagit fram bouppteckningarna efter Augusta och Anders. Dom dog med kort mellanrum men Anders dog ca 3 månader för Augusta. Båda bouppteckningarna gjordes/upprättades samtidigt 1957-09-19. En bouppteckning ska ju värdera boet med sin skulder och tillgångar och totalsumman i detta fallet är : 6 344:02 Skr. OM man vill räkna om det till dagens (2018-09-29) penningvärde så är det: 78 238:-.
Ingen stor summa efter ett långt och strävsamt liv.

Båda bouppteckningarna finns i pdf.

Först kommer en sammanställning

Här kommer bouppteckningen efter Anders.

Här kommer Augusta´s