Troligen i slutet av 50-talet på trappan i Galtås.