Elsa fyller 50 år. På kortet syns bl.a. Karin, Elsa och Edith som har “rysskoppling”. Dessutom så syns Elsas båda systrar Lydia och Agda samt tre döttrar till Lydia. Dom små barnen vet jag inte vems dom är. Varför det finns en karl med på bilden och vem han är — ingen aning..