Elsa´s betyg från Bölse folkskola den 14 juni 1918.