Detta är Ryssa Anders föräldrar som ligger begravda på Stafsinge kyrkogård.