Vårsådd hos Eljasa. Ivar på såningsmaskinen och Edit kör Grållen.

Hämtat ut boken Olofsbo vår by.