En sak är ganska säker – man vet inte på vilket sätt som man kommer att stryka med.

En illustration av Olle Qvennersstedt.