Kanske inte så lätt att se var Avens finns men det är granne med den s.k. Store Bengts kvarn i Olofsbo fast det tillhör Espelunda och Morups församling.

Ester och Karl är begravda på Morups kyrkogård.