Lite historia om Avens.

Detta är hämtat ur Maj-Britt Bennhedens bok: Morup Torpare – Backstusittare- Bönder.
OBS..(Bilden ovan) Detta är inte den Karl som vi kallar Ava-Karl.