Anders äldre bror Ryssa Gustaf.
Född 1871-05-28
Död i USA (har ingen uppgift på när).