Sånghäfte kusinträffen på Laxbutiken i Heberg 30-09-2017.