Augusta och Anders grav på Stafsinge kyrkogård.
Sonen Harry är också begravd här.
Var dottern Signhild är begravd vet vi inte ännu.