Morupssången

I dokumentet finns äv Karin´s handskrivna version samt noter och text till “Du hemmets jord”.

Melodi: Du hemmets jord.

Text: Gustaf Johansson, Bryntebol

1. Uti natur
som Hallands-skalden prisar

Har Morups
ungdom fått sin hembygd se

En solig
slätt där vackra gårdar visar

Vad arbete
och kärlek samfällt ge.

2. Här bonden
går sin jämna gång bak plogen

Och tager
dagen som den honom når

Om den är
ond han bliver lika trogen

Och väntar
bättre lycka nästa år.

3. På vida
havet strandens söner draga

Allt ifrån
Glommens goda trygga hamn

De våga liv
när de sin bärgning taga

Ur Kattegattets
djupa, mörkblå famn.

4. När skymning
breder sig och skummet stänker

För kraftig
bris mot hård och stenig strand

Liksom en
väldig förpost fyren blänker

Och visar
skeppet bort från farligt land

*(vägen)

5. Men dimman
lägger sig och stormen ryter

Och ljuset
slocknar över nattsvart hav

Då hopplöst
seglaren mot grundet bryter

Han får på
Morupskust sin kalla grav.

6. Visst finns
det många språk uppå planeten

Men
hemmamålet låter bäst ändå

Och bygdens
ungdom, må den gå i leden

Att gamla
seder bibehållas må

7. Och våra jäntor
sen de käcka, rara

Ej deras
like finnes uti nord

Här därför
är den plats där jag vill vara

Och där jag
trives bäst på denna jord.

* Finns två varianter där man i det ena fallet sjunger
”skeppet” och i den andra sjunger ”vägen”.

Hittat i mamma Karin´s samling.