Karin, Ava Karl, Ava Ester, Lydia Aukerman och Ruth Cheevers.